લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી 

લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જન્મતિથિ: બીજી ઓક્ટોબર, ૧૯૦૪નિધન: ભારત દેશના ત્રીજા વડા પ્રધાનમંત્રીજન્મસ્થાન: મુગલસરાય, ઉત્તર પ્રદેશપ્રધાનમંત્રી તેમજ ત્રીજા વડા પ્રધાનમંત્રીપદભાર ગ્રહણ: નવમી જૂન ૧૯૬૪સેવામુક્ત: અગિયારમી મે ૧૯૬૬(મૃત્યુ પર્યંત)પૂર્વવર્તી: ગુલઝારી લાલ નંદાઉત્તરાધિકારી: ગુલઝારી લાલ નંદાલાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ( બીજી ઓક્ટોબર, ૧૯૦૪ – અગિયારમી જાન્યુઆરી, ૧૯૬૬), ભારત દેશના ત્રીજી લોકસભાના અને બીજા સ્થાયી વડા પ્રધાનમંત્રી હતા. તેઓ ૧૯૬૩-૧૯૬૫ના […]

Mobile special

सैमसंग गैलेक्सी कोर-2दुनिया की नंबर एक मोबाइल हैंडसेट बनानेवाली कंपनी सैमसंग जल्द ही नया मोबाइल हैंडसेटलॉन्च करने जा रही है, गैलेक्सी कोर-2.माना जा रहा है कि क्वाड कोर प्रोसेसर और डुअलसिम की सुविधा वाले इस फोन की कीमत करीब 17हजार रुपये होगी. लेकिन इससे पहले कि सैमसंग इसफोन से पर्दा उठाए एक रूसी वेबसाइट परइसकी […]

Mobile special

सैमसंग गैलेक्सी कोर-2दुनिया की नंबर एक मोबाइल हैंडसेट बनानेवाली कंपनी सैमसंग जल्द ही नया मोबाइल हैंडसेटलॉन्च करने जा रही है, गैलेक्सी कोर-2.माना जा रहा है कि क्वाड कोर प्रोसेसर और डुअलसिम की सुविधा वाले इस फोन की कीमत करीब 17हजार रुपये होगी. लेकिन इससे पहले कि सैमसंग इसफोन से पर्दा उठाए एक रूसी वेबसाइट परइसकी […]