OUR HALTH

Ade

આરોગ્યને લગતી અગત્યની માહિતી

હાર્ટ એટેક

  1. હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે શું કરવું
  2. હ્રદયની રચના અને સામાન્ય કામકાજની રૂપરેખા
  3. હ્રદયરોગ માટે જવાબદાર પરિબળો
  4. હ્રદયરોગનાં લક્ષણો
  5. રદયમાં વાલ્વનું શું કામ હોય છે?
  6. હ્રદયરોગ માટેની જુદી જુદી તપાસ
  7. હ્રદયરોગનું ઉદભવસ્થાન – અસ્વસ્થ જીવન શૈલી
  8. હ્રદયરોગના ખર્ચાળ છતાં કામચલાઉ ઉપાયો
  9. હ્રદયરોગના દવા અને ઓપરેશન સિવાયના ઉપાયો અને હ્રદયરોગ થતો જ અટકાવવાના રસ્તાઓ

 વિવિધ બિમારીઓમા ઘરેલુ ઉપચારો-Ade