* આપ આપની અરસ-પરસની જાહેરાત અમારી વેબસાઈટ પર આપી શકો છો. | * આપ અમારી વેબસાઈટ પર નવા પરિપત્રો,શિક્ષણને લગતું સાહિત્ય,GK,નોકરીની જાહેરાત વગેરે મેળવી શકો છો. | * જોતા રહો www.gyansafar.in............................. |


GPSC And Other Exam History Mega Materials

GPSC And Other Exam History Mega Materials

All Competitive Exam useful History subject PDF Available For Competitors
Useful For:- Tet,Htat, GPSC,Clerk,Bank Clerk, Talati,Bin Sachivalay Clerk,PRET Exam
Subject:- History
Page:- 858

Click Here To Download


Read More Share via Whatsapp

GyanParab E-Magazine April 2017 issue  

GyanParab E-Magazine April 2017 issue  

gyanParab Is A Monthly E-Magazine For General Studies.It Is Published By Mithun Patel. It Is Very Useful For Preparing Competitive Exams Like TET,TAT,HTAT,GPSC,Talati,Police Constable  And Many More. This is a very useful E-Magazine for Gujarat Level any competitive exams. Gyanaparab is a e-magazine. Gyanparab is available on various blogs and sites. Gyanparab Magazine is…

Read More Share via Whatsapp

htat- model paper for htat exam
HTAT (Primary) Exam Model Paper -7 in PDF  HTAT Model Paper No.7 With Answers
HTAT(Primary) Exam Model Paper -8 in PDF  Model Paper No.8 With Answers
HTAT MODEL PAPER 9  Clickhere And…

Read More Share via Whatsapp

HTAT VAHIVATI PART-2 IMP VAHIVATI 150 QUESTIONS BY TET HTAT GURU 
HTAT VAHIVATI PART-2 IMP VAHIVATI 150 QUESTIONS BY TET HTAT GURU 
Subject of Quiz :
School GrantText book BoardSmc QuestionsRight to InformationNcfNcteright to education
 click here to downlod 

Read More Share via Whatsapp

PRIMARY SCHOOL MA SADHAN SAMGRI MATE NA DEAD STOCK VISHE MAHTVAPURN SHORT MAHITI

PRIMARY SCHOOL MA SADHAN SAMGRI MATE NA DEAD STOCK VISHE MAHTVAPURN SHORT MAHITI   Click here to Read


Read More Share via Whatsapp

HTAT MODEL PAPER NO 11

Model paper No 11:- Clickhere And Download

 


Read More Share via Whatsapp


Post Category All Post ANSWER KEY ARAS-PARAS BADLI CCC EXAM CURRENT AFFAIRS CURRENT AFFAIRS e-magazine EDUCATION NEWS EXAM PAPER GK MP3 PARIPATRA paripatra POEMS police bharati RESULT ROJGAR SAMACHAR SCHOOL SOFTWER TET/TAT/HTAT MATERIALS VACANCY VIDHYASAHAYAK BHARTI
  • Online visitor :
  • Total visitor :
  • visitor counter widget
  • Whatsapp Contact
  • comming soon.....